سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه اصفهان 
عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانى 
 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه کشور  
عضو شورای عالى 
1371/07/01 
1385/07/01 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه اصفهان 
عضو هیئت علمی با مرتبه استادیارى 
1381/07/01 
 
علمی 
همکاری 
دبیرستان و جلسات مذهبی و قرآنی اصفهان 
حضور در فعالیت‌های انقلابی قبل از انقلاب 
1356/07/02 
1357/07/01 
فرهنگی 
همکاری 
فصلنامه تخصصی قرآنی کوثر 
عضو هیئت تحریریه 
1381/07/01 
1386/07/01 
علمی 
همکاری 
سازمان اوقاف و امور خیریه 
داور مسابقات بین‌المللی قرآن کریم 
1374/07/01 
 
اجرایی 
همکاری 
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران(استان اصفهان) 
نماینده و دبیر انجمن 
1384/07/02 
1386/07/01 
اجرایی 
همکاری 
کارگاه‌های متعدد تخصصی قرآن و علوم قرآنی در سطح کشور 
برگزاری تدریس 
 
 
علمی 
تدریس 
راديو قرآن 
مدرس 
1364/07/01 
 
تدريس قرآن و سلسله دروس تخصصى 
تدریس 
دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و... 
مدرس 
 
 
دروس معارف 
تدریس 
صدا وسیما 
مدرس 
 
 
آموزش قرآن