قرآن کریم و پژوهش های اخلاقی و تربیتی: حق مداری در رسانه ها از دیدگاه قرآن
39 بازدید
محل نشر: کوثر » نیم فصل دوم زمستان 1387 و نیم فصل اول بهار 1388 - شماره 30
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی