نگرشی بر قرائت عاصم به روایت شعبه و تاثیر آن بر تفسیر شیعى
44 بازدید
محل نشر: مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی