پژوهشی در ساختار آوایی قرائات هفتگانه و مقایسه آن با زبان عربی معاصر
40 بازدید
محل نشر: مجله مطالعات و پژوهش‌هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان،1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی