بررسی نقش اختلاف قرائات در تفسیر کشاف و تحلیل دیدگاه‌های زمخشرى
45 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی جار الله زمخشری کشور ترکمنستان سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی