کاربرد تکنیکهای آواشناسی عربی در آموزش قرآن
85 بازدید
محل نشر: همايش ملي قرآن و علوم روز تهران، بنياد همايش ملي قرآن و علوم روز14 و 15 اسفند 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی